Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity

   

Strana:  1  2 3  4  5  6  ...  36 

[ 18.06.2019 ]

Vysaďme si cyklotrasu, Seničania

( Ševčíková Dana )

Máme v pláne skrášliť senickú cyklotrasu výsadbou zelene. Momentálne na tento projekt zháňame prostriedky podávaním žiadostí o dotácie. 

Za projekt „VYSAĎME SI CYKLOTRASU“ môžete do 14.7.2019 hlasovať aj v Tescu v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáhame.“

Cieľom výsadby je osadiť začiatok cyklotrasy od parku stromoradím. Ďalšia výsadba bude pokračovať po menších skupinkách. Z dôvodu sietí a vlastníckych vzťahov na cyklotrase nie je možná všade súvislá líniová výsadba. Realizáciou projektu chceme dosiahnuť, aby aktivita bola  prvou, pilotnou, v ktorej sa bude pokračovať aj v budúcich sezónach. Rozsah tohtoročnej výsadby bude závisieť od toho, ako budeme úspešní s našimi žiadosťami o dotácie.

Čítajte ďalej


[ 12.06.2019 ]

Ošetrenie lipy na Šafránkovom poli

( Ševčíková Dana )

Máme radosť, že sa nám podarilo zabezpečiť odborné ošetrenia ďalšej z najstarších senických líp – Lipy na Šafránkovom poli (v areáli Správy a úržby ciest TTSK). Aj tento strom je zaradený do nášho programu Doba lipová, ktorý mapuje staré senické lipy.

Poctení možnosťou vojsť do hustej koruny lipovej krásavice, so zámerom vykonať v nej potrebné zásahy a úkony, boli naši vynikajúci arboristi Jakub Kováč a Martin Bella. Mohutný, zazelenaný strom vyzerá na prvý pohľad bezchybný, bujný, vitálny... Už dávnejšie sme si však všimli viaceré zlomy v korune, ktoré sú najzreteľnejšie v neolistenom stave. Pri prehliadke, ktorá predchádzala odbornému zásahu arboristov, boli odhalené ďalšie defekty, výlomy i dutina. Jedná sa však o starý strom, odhadujeme, že má viac ako 200 rokov. Pri takýchto stromoch sú poškodenia bežné, dôležité je zvoliť vhodné opatrenia, aby sa zvýšila prevádzková bezpečnosť stromu. Preto na tejto lipe boli odstránené suché a poškodené konáre, zlomené konáre zachytené v korune, bola vykonaná jemná redukcia z obvodovej časti koruny, ktorej súčasťou bolo aj odstránenie konárov s nevhodným ťažiskom, prevísajúcich nad budovu v areáli. Pre zvýšenie bezpečnosti bola do koruny nainštalovaná bezpečnostná väzba.

Čítajte ďalej


[ 11.06.2019 ]

Kosenie v čerešňovej aleji 9.6.2019

( Kabát Juraj )

Stručne z nedeľného kosenia v čerešňovej aleji:

- Poďakovanie všetkým obyvateľom, ktorí plochu za svojím domom v čerešňovej aleji kosia a tomu obyvateľovi, ktorý pomáha udržiavať prvý kôš prázdny.

- Ponechaný záhon vlčích makov, nemal som to srdce ho čmeliakom pokosiť.

- Pri prvej lavičke sa niekomu nepáčili akciové letáky tak ich popálil, žeby  spôsob ako vyjadriť svoj postoj ku konzumu?

- Pri druhej ceduli bola nedávno asi študentská oslava, bolo ju totiž počuť až k prvým domom. Rozbitá fľaša bola dosť nebezpečná, snáď som vyzbieral všetky črepy aby si na nich nejaký pes nerozrezal labku. 

 


[ 31.05.2019 ]

Strominkovské pôsobenie v Hlbokom

( Ševčíková Dana )

Jeden z májových dní sme venovali deťom v milej základnej škole, v neveľkej obci pri Senici, ktorú pozná celé Slovensko. Stala sa totiž pôsobiskom našich významných národných dejateľov, vďaka ktorým tu bola v roku 1847 uzákonená spisovná slovenčina. Áno, boli sme v Hlbokom.

Už siedmy rok navštevujeme spolu s arboristami školské a predškolské zariadenia, aby sme deťom priblížili hodnoty ukryté v našich stromových spoločníkoch. Koncept našej práce zostáva v jadre stále rovnaký, postupne sme ho ešte rozšírili o snahu podať deťom vysvetlenia v širších súvislostiach. Všetko so všetkým súvisí a príroda je našim najlepším učiteľom.

Aby toto bolo názorne vysvetlené žiačikom 1. – 4. ročníka, pohostíme ich semienkami pšenice, slnečníc a ľanu. Sú z toho trochu v rozpakoch, no rýchlo uvádzame vec na pravú mieru. Vyberieme z ľanového vrecúška teplý, voňavý, domáci chlieb, spoločne ho rozkrájame, ochutnávame a vysvetľujeme si, že táto dobrota nie je vlastne nič iné, len ľudským umom a zručnosťou spracované semienka, ktoré sme pred chvíľočkou držali v svojich dlaniach. Semienka, ktoré majú zázračnú moc. Postupne sa dostávame ku kúzlu, ktoré je v semienkach ukryté, a prezrádzame, že „heslo“ k jeho rozlúšteniu je životodarná voda a náruč Matky Zeme.

Čítajte ďalej


[ 17.04.2019 ]

Hniezda pod stromami

( Ševčíková Dana )

Uplynulý víkend sme odpratali obrovskú kopu konárov zo zlomu a z orezu našej starej hrušky v čerešňovej aleji. Zasa to pod týmto stromom vyzerá útulnejšie.

Z tejto veľkej hromady sme pod stromami v aleji vytvorili akési hniezda. Kým drevná hmota zotlie, poslúži drobným živočíchom ako úkryt či zimovisko a stromom bude užitočná obohatením pôdy o látky prospešné k ich výžive. Riešenie jednoduché a ekologické.


Strana:  1  2 3  4  5  6  ...  36 
Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene