Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity

   

Strana:  1 ...  31  32  33  34  35 36 

[ 30.10.2011 ]

Stromoradie pri Teplici

Dňa 9. októbra 2011, sa skupinka ľudí z Občianskeho združenia Klub ochrancov zelene (KOZEL) zišla na Kolónii, pri brehu potoka Teplica. Napriek nedeľnému poobediu prišli v pracovnom a so sebou si priniesli rýle, krompáče, lopaty a dobrú náladu. Ani nepriaznivé jesenné počasie ich neodradilo od zámeru, pripraviť jamy pre výsadbu stromoradia pri Teplici.

Nové stromy budú rásť na brehu Teplice od Lidla smerom k Čáčovu (po garáže). Jedná sa o našu dobrovoľnícku akciu, ktorá nie je financovaná zo žiadnych eurofondov, ani žiadnych projektov, jednoducho, všetko je v réžii členov OZ. Práce sú vykonávané svojpomocne a z presvedčenia, že výsadba nových stromov má pre Senicu dlhodobý význam a prispeje k zlepšeniu životného prostredia v našom meste.

Čítajte ďalej


[ 20.11.2011 ]

Sme proti zneucťovaniu erbu nášho mesta

Len nedávno sme písali o sv. Martinovi, patrónovi nášho mesta, ktorý je vyobrazený v našom erbe. Zaoberali sme sa myšlienkou, čo z jeho odkazu dnes napĺňame a vyjadrili svoje obavy, či sme si  z neho nevybrali len to negatívne. V snahe prispôsobiť sa dnešnej situácii, likvidovať a strácať úctu k všetkému, čo nesie znak minulosti  - vrátane stromov a objektov, len preto, že pripomínajú doby minulé. Spomenutým článkom sme sa chceli zamyslieť nad súčasnosťou a v žiadnom prípade sme nechceli znevážiť postavu patróna Senice. Naopak.

Sme znepokojení a pohoršení tým, akým spôsobom sa v Senici hanobí a zneuctieva jeden zo symbolov mesta – erb.

Umiestnený v dlažbe na novo zrekonštruovanom senickom námestí, nedokáže odolávať nástrahám, ktoré naň deň čo deň, na tomto frekventovanom mieste, číhajú. A tak už pár dní po slávnostnom odovzdaní námestia do užívania občanom mesta, spojeným s tematickým martinským svetlonosením, sme svedkami hrubého zneuctenia nášho erbu. Znečistený, došliapaný, dopľutý a pooblievaný.  Svätý Martin, patrón nášho mesta, pozerá na vynovenú Senicu so smútkom a ponížením. 

Čítajte ďalej


Strana:  1 ...  31  32  33  34  35 36 
Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene