Klub         ochrancov zelene


Websupport

O nás

   

Strana: 1 

Predsedníctvo občianskeho združenia KOZEL


Ing. Juraj Kabát - predseda ozKozel Dana Ševčíková - podpredseda ozKOZEL Martin Škúrek - podpredseda ozKOZEL Andrej Miča - člen revíznej komisie ozKOZEL
Ing. Juraj Kabát
predseda
Dana Ševčíková
podpredseda
Martin Škúrek
podpredseda
Mgr. Andrej Miča
predseda revíznej komisie


O vzniku

Občianske združenie Klub ochrancov zelene, skráteným názvom KOZEL, je nepolitická organizácia, bez pozadia tvoreného podnikateľskými subjektmi. Hlavným cieľom občianskeho združenia je ochrana prírody a krajiny, predovšetkým ochrana životného prostredia v meste Senica. Prioritou je ochrana a tvorba zelene. Zámerom združenia je predkladanie podnetov, projektov a názorov samosprávnym orgánom, za účelom zlepšovania stavu v dotknutej oblasti. Chce združovať hlavne tých, ktorým záleží na zeleni v meste a chcú v tejto oblasti i aktívne pôsobiť.

Uvítame ďalších ľudí, ktorí sú presvedčení o skutočnosti, že zeleň v našom meste potrebuje ochranu.

Čítajte ďalej


Prečo KOZEL

Nuž v prvom rade je to náhodné a neplánované skrátenie slov oficiálneho a plného  názvu združenia  Klub ochrancov zelene. No a v rade druhom, je to zmysel pre vtip a recesiu tých, ktorí občianske združenie založili. Z úslovia, ktoré nie práve najlichotivejšie prezentuje kozla ako záhradníka si ťažkú hlavu nerobia a berú ho s humorom. Náš KOZEL má zeleň rád a svoju „záhradu“ bude chrániť  „zubami – nechtami“ , „rohami – kopytami“.  Chce zeleň kvalitnú, zdravú a dlhovekú. V žiadnom prípade nikomu nedovolí z nej ukrajovať, alebo ju nejakým iným spôsobom poškodzovať. Bude si dobre všímať svet vôkol seba a svoj názor si určite nenechá pre seba. Tých, ktorí dokážu pre zeleň v meste urobiť niečo chvályhodné, plánuje KOZEL oceniť svojou najvýznamnejšou cenou – Cenou zlatého rohu. Ak však niekoho prichytí pri prehreškoch voči zeleni, má pre neho nachystanú Cenu kozieho bobku. 

Takže strach a obavy, že by bol zlým záhradníkom nie sú namieste. KOZEL má dostatok obživy zaistený vďaka hlavám kapustným, ktoré sa na Slovensku, napriek informačnému a technologickému rozvoju, stále hojne vyskytujú.

Keby ste sa s našim vysvetlením na otázku, „Prečo práve KOZEL?“ neuspokojili, máme pre Vás pripravených pár nasledujúcich riadkov.

Čítajte ďalej


Ďalší členovia


WEBMASTER Hana Ševčíková Ivan a Iveta Fodorových Členovia oz KOZEL


Strana: 1 
Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene