Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kontakty

   

Strana: 1 

ADRESA:
Klub ochrancov zelene
Robotnícka 59/23
905 01 Senica

EMAIL:
oz.kozel@gmail.com

 

BANKOVÉ SPOJENIE:
ČSOB, a.s.,
účet číslo 4014679059/7500

IČO: 42286751

DIČ: 2023471780

FACEBOOK:   

 


Strana: 1 
Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene