Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Prvomájový infostánok

01.05.2013 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Prezentovať činnosť združenia, informovať o aktivitách a plánoch, mať priamy kontakt s verejnosťou, okamžitú spätnú väzbu,  rozprávať o veciach, týkajúcich sa stromov, to bolo cieľom nášho prvomájového infostánku.

Stolíky a infopanely plné fotografií z našich akcií, sme umiestnili na Malom námestí, kde vo veľmi dobrej nálade prebiehali senické prvomájové oslavy. Pripravili sme si letáčiky, oboznamujúce o najdôležitejších projektoch, ktorým sa venujeme. Prirodzene, dominovali v nich správy o Čerešňovej aleji za IBV Juh a výsadbe čerešní na Pánskej ceste v Čáčove.

Boli sme zvedaví, ako verejnosť vníma našu činnosť, naše združenie a či ho vôbec pozná a registruje. Preto sme rovnako, ako aj minulý rok, oslovovali okoloidúcich s otázkou, či vedia, čo je KOZEL. Samozrejme, bolo mnoho odpovedí typu: „Poznám, pijem...“, čo bol výborný moment pre nadviazanie neformálneho rozhovoru, ktorého cieľom bolo priblížiť činnosť našich aktivít. Potešujúce bolo, že oproti minulému roku sme zaznamenali veľmi veľa reakcií (asi polovicu z opýtaných), v ktorých sa ľudia vyjadrovali, že naše združenie poznajú, sledujú, fandia mu a prejavili svoju podporu. Mnohí dali najavo nespokojnosť so stavom zelene v meste alebo si posťažovali na prejavy vandalizmu. Starší ľudia zasa s nostalgiou spomínali na čerešňovú aleju z čias ich mladosti a poprezrádzali nám príhody a zážitky, ktoré sa im pri spomienkach na ňu vynorili z pamäte.

V súvislosti s májovými oslavami sa KOZEL mihol aj v Čáčove, pri stavaní mája. Nášmu združeniu bolo pri tejto príležitosti vyjadrené poďakovanie za realizáciu projektu Obnova aleje Pánska cesta. Zisťujeme, že Čáčovania sú výsadbou čerešní nadšení, čo je, spolu s prosperujúcimi stromčekmi, pre nás najlepšia odmena za naše úsilie.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene