Klub         ochrancov zelene


Websupport

Fotogaléria


Fotogaléria  / ERB
Sme znepokojení a pohoršení tým, akým spôsobom sa v Senici hanobí a zneuctieva jeden zo symbolov mesta – erb. Znečistený, došliapaný, dopľutý a pooblievaný. Svätý Martin, patrón nášho mesta, pozerá na Senicu so smútkom a ponížením.

   Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene