Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Výročie

18.02.2012 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


V týchto dňoch sa dostávame k trochu zvláštnemu senickému výročiu. K výročiu, ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nezapíše do pamätného kalendára mesta. Pre nás, pre členov tohto združenia, má okrem nepopierateľne trpkej príchute i hlbší význam.

V týchto dňoch totiž uplynie prvý rok od výrubu 40 – ročných sakúr a ostatnej zelene zo senického námestia. Odstránenie takého veľkého množstva zelene  z centra, výrazne zmenilo charakter námestia, najdôležitejšej mestskej zóny, slúžiacej najmä pre stretávanie ľudí. Pre niekoho je to zmena k lepšiemu, pre mnohých k horšiemu. Záleží od vkusu, od pohľadu na vec, a v konečnom dôsledku i od životnej filozofie. Každopádne, celé dianie okolo tohto hromadného výrubu, malo za následok, vznik združenia. V  založení nášho spolku vidíme hlavne šancu, môcť sa, ako právny subjekt, v budúcnosti postaviť proti rozhodnutiam podobného charakteru. Aby sme už nemuseli zažiť tú bezmocnosť spred roka, keď nám z námestia mizli stromy, ako po katastrofálnej živelnej udalosti.

Stromy a zelené plochy nám na námestie už nič nevráti. Zostanú len na starých fotografiách, ktoré si čím ďalej tým radšej prezerám. Všetci ale môžeme urobiť jednu dôležitú vec. Uvedomiť si, že s výrubom každého jedného stromu odchádza z nášho mesta zeleň, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nebude plnohodnotne nahradená. Myslím to doslovne a vážne. Vďaka organizovane – neorganizovanej a niekedy i nevhodnej socialistickej výsadbe stromov spred 30. – 40. rokov, je Senica mestom, v ktorom nie je akútna núdza o zeleň. Stromy z tohto obdobia však už dorástli do svojej plnej krásy, mnohým začali prekážať a na úradoch pribúdajú žiadosti o ich odstránenie. Okrem toho sa množstvo stromov odstraňuje i preto, aby uvoľnili miesto novým budovám, parkoviskám, veľakrát aj pri oprave podzemných rozvodov, kde boli kedysi bez uváženia zle zasadené. Zanedbateľný nie je ani úbytok stromovej zelene z dôvodu nepriaznivého zdravotnému stavu. A skúste nájsť vhodné miesta pre výsadbu nových stromov v Senici a zistíte, aké je to zložité. Tam nemôžete kvôli vzdušnému vedeniu, inde kvôli podzemnému. Niekde kvôli plánovanému novému kruháču, alebo inej stavbe, inde kvôli prehľadnosti v dopravnej situácii. V blízkosti svojich domov ľudia stromy nechcú (robia bordel a tienia) a sú radi, že sa zbavili tých starých. A ak aj novú výsadbu stromov zaregistrujete, s veľkou pravdepodobnosťou sa bude jednať o stromy geneticky tak modifikované, aby nás svojim rastom neobmedzovali. Hybridy, ktoré sa v skutočnosti nikdy statnými drevinami nestanú a plnia iba funkciu dekorácie. A navyše budú neustále čeliť vandalským prejavom pubertálnej mládeže, ktorá ich počet spoľahlivo zredukuje. Preto si myslím, že je nutné chrániť každý jeden strom, ktorý nám tu už rastie a treba dobre zvažovať opodstatnenosť každej žiadosti o výrub. 

Mám obavy, že ak toto nepochopíme, Senica má svoje najlepšie zelené časy za sebou. O tom, ako by vyzerali niektoré lokality mesta bez stromov, sa môžeme presvedčiť pri pohľade na staré fotografie, zachytávajúce dobu tesne po dokončení mestských štvrtí v sedemdesiatych rokoch. Ja som celkom rada, že si na toto obdobie bez stromov až tak veľmi dobre nepamätám, no obávam sa, aby sme sa k tomuto stavu nezačali približovať. O tom, že moje obavy nie sú zbytočne prehnané svedčí i  námestie, ktorému bol pred rokom tento podivný scenár nemilosrdne prisúdený.

 

 

Kliknutím na obrázok so sakurami na námestí zobrazíte fotogalériu, ako sa menilo senické námestie za posledných 100 rokov. Zdroj fotografií - internet, pohľadnice, publikácie o Senici, Ľ. Krištofová a vlastný archív.

Kliknutím na spodný obrázok Starého sídliska zobrazíte fotogalériu miest v Senici z obdobia, keď tu ešte nerástli stromy. Zdroj fotografií - internet, pohľadnice, publikácie o Senici.


 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene