Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Príde Senica o ďalšie stromy?

10.02.2017 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Senica má opäť prísť o kus zelenej plochy so stromami. Tentokrát na Dlhej ulici, v areáli podniku DEMA.

Sme účastníkmi správneho konania vo veci výrubu týchto drevín. Rozumieme komerčnému hľadisku podnikateľského zámeru, ale nemôžeme sa s ním stotožniť. Predmetná stromová zeleň plní protihlukovú a protiprachovú izolačnú funkciu, okrem množstva iných funkcií, ale práve tieto dve spomenuté budú v blízkej dobe znásobené výstavbou aj rozšírenou výrobou v dotknutom priestranstve a jeho okolí.

Areál sa nachádza oproti „Starému“ sídlisku. Zeleň vhodne oddeľuje lokalitu s priemyselným využitím od obytnej. Z dôvodu tesnej blízkosti bytovej zóny nesúhlasíme s odstránením týchto drevín. Nesúhlasíme, aby na úkor tohto zeleného priestranstva vznikli vybetónované parkovacie plochy. Mesto začína mať nedostatok vsakovacích plôch, neustále pribúdajú spevnené plochy, ktoré nemajú vodozádržnú schopnosť, negatívne vplývajú na mikroklímu mesta a pohodu jeho obyvateľov. 

Pri obhliadke sme zisili, že pri stavebných prácach v areáli, prichádza k závažnému poškodzovaniu drevín - najmä fatálne poškodene koreňového systému smreka, pod ktorým je vyhĺbená jama pre podzemné technické zariadenie, čím prišlo k odstráneniu a poškodeniu veľkej časti jeho koreňovej sústavy. Tento zásah je pre strom likvidačný. Pri niektorých brezách je zas urobená navážka z výkopovej zeminy a stavebného neporiadku. Navážky pod korunami stromov sú neprípustné, stromy vážne poškodzujú. Skutočne sa nedajú takéto projekty a ich realizácie uskutočňovať s rešpektom a ohľaduplnosťou k jestvujúcej zeleni? Naozaj musia každému podnikaniu stromy nemilosrdne ustúpiť z cesty? 

Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok v článku


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene