Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Boj proti umiestneniu bioplynky do intravilánu Senice nevzdávame

20.08.2013 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Napriek snahám verejnosti a organizácií, zabrániť výstavbe bioplynovej stanice v intraviláne mesta, bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Senica sa tak môže stať prvým mestom, kde bude postavené takéto zariadenie doslova pred oknami domov.

Ako sme už uviedli na našich stránkach v  článku „Toto nám smrdí“, nemáme nič proti bioplynovým staniciam. Považujeme ich za efektívne riešenie, najmä v prípadoch keď  zhodnocujú odpad z poľnohospodárskej výroby. Vzniknutý odpad týmto spôsobom zlikvidujú a ešte k tomu získajú energiu a organické hnojivo, čo je opäť v poľnohospodárstve využité. V tomto vidíme pre životné prostredie prínos. Nie však v situácii, kedy je bioplynka postavená v zastavanom území mesta, v blízkosti bytových a rodinných domov.

Všetko má svoje miesto, aj bioplynky. Rozhodne nepatria do intravilánu mesta,  k domom a naplánovaným obchodným centrám. Preto boj nevzdávame. Zaslali sme podnet na Ministerstvo životného prostredia, aby preskúmalo správnosť zaradenia činnosti BPS v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a voči územnému rozhodnutiu sme podali odvolanie, čím vyjadrujeme náš pretrvávajúci nesúhlas s umiestnením BPS do navrhnutej lokality. Nie sme v tom sami, tlak proti výstavbe bioplynky je intenzívny, odvolanie proti územnému rozhodnutiu podali viacerí občania, organizácie a spolky. V tejto chvíli všetci Seničania dúfajú, že úrady už konečne vypočujú aj ich hlas. Alebo aj naďalej budú svorne tvrdiť, že voči výstavbe BPS v intraviláne mesta nemajú námietky?

Odvolanie nášho združenia proti územnému rozhodnutiu

 

 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene