Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Seminár - Aleje a stromoradia

10.06.2016 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


10.6.2016 sme sa zúčastnili odborného prednáškového semináru s názvom Aleje a stromoradia – ich plánovanie, obnova a údržba. Seminár sa uskutočnil pri príležitosti VIII. ročníka Víkendu otvorených parkov a záhrad, konal sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Prednáškový blok nám bol tematicky veľmi blízky a prednášajúci príspevkami našu pozornosť skutočne zaujali.

Seminár zdôraznil hodnotu a potrebu alejí – ako dôležitého krajinárskeho prvku, upozornil na nedostatočnosť legislatívnej ochrany stromoradí u nás, informoval o zaujímavých slovenských alejach, ale i poukázal na množstvo vyrúbaných stromov popri našich cestách. Odborníci sa vo svojich témach dotkli mnohých problémov, napríklad inváznych drevín, ktorým u nás chýbajú prirodzené konkurenčné väzby, fyzicky i chemicky vytláčajú pôvodnú biotu, znižujú prirodzenú biodiverzitu, menia rastlinné spoločenstvá.

Rozprávalo sa o mnohých problémoch, s ktorými v starostlivosti o zeleň zápasíme. Súčasťou podujatia bla skutočne živá diskusia. Jedna z myšlienok, ktorá tu  zaznela: „Závidíme uličné aleje v zahraničí, kde koruny stromov vytvárajú bránu, tunel... Nikto to nevníma ako ohrozenie. Stromom je poskytovaná systematická starostlivosť. U nás sa zvyčajne riešia len havarijné stavy, resp. často celkom zbytočné vyvetvovanie.“ Bolo by načase, tento slovenský prístup ku stromom konečne zmeniť a začať sa k nim správať ako k našim hodnotným spoločníkom, aby sme sa aj my mohli tešiť zo zdravej stromovej zelene a nie len so závisťou sledovať, ako to ide v iných krajinách.


Na tému Historické aleje a stromoradia ako súčasť historického prostredia krajiny si prednášky pripravili:

- Ing. Miriam Heinrichová, PhD., FA STU v Bratislave: Historické stromoradia Horného Turca

- Ing. Dagmar Hawerlandová, Autorizovaný krajinný architekt, Brno: Návrat historické aleje hrad Veveří-Nové Dvory

- Ing. Ladislav Bíro, SAŽP:  Historické aleje ako súčasť krajiny

Problematike a špecifikám obnovy a údržby stromoradí v sídlach a pri cestách sa venovali:

- Ing. Milan Beutelhauser, Plantago s.r.o.: Sortiment vhodných druhov do stromoradí, príprava miesta na výsadbu, výsadba, povýsadbová starostlivosť

- Ing. Jaroslav Kolařík, PhD.; Safe Trees ČR:Projekt managementu doprovodné zeleně komunikací na portále www.stromypodkontrolou.cz

- Mgr. Andrej Kovarík, Regionálna správa ochrany prírody a krajiny: Problematika inváznych druhov a ich vzťah k stromoradiam

Tematický blok Budúcnosť alejí a stromoradí (v sídlach, krajine, popri cestách) obsiahli:

- Prof. Ing. Viera Paganová, PhD., Katedra biotechniky zelene, FZKI SPU Nitra: Mikroklimatické vlastnosti drevinových vegetačných prvkov v sídlach a možnosti ich využitia pri adaptačných opatreniach na zmenu klímy

- Ing. Jaroslav Kolařík, PhD., Safe Trees ČR: Arboristické standardy jako nástroj pro zvýšení kvality péče o dřeviny

- Ing. Tatiana Kratochvílová, MČ Karlova Ves: Cesty a stromoradia

- Ing. Zuzana Hudeková, PhD., Magistrát hl. mesta SR Bratislavy: Problematika a špecifiká obnovy a údržby stromoradí v sídlach v súčasnosti na príklade Bratislavy


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene