Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Prázdninová prednáška o stromoch

20.07.2014 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Boli sme oslovení s prosbou urobiť prázdninovú prednášku o stromoch v prímestskom tábore pre deti z CVČ Stonožka a pre detskú skupinu Plavci. Takéto žiadosti nemáme vo zvyku odmietnuť, pretože sme presvedčení, že čím viac vedomostí o stromoch budú deti mať, tým viac budú chápať ich význam, čo v budúcnosti bez pochýb prispeje k ochrane stromov.

Stretli sme sa teda v senickom DAV-e. Čakalo nás viac než tridsať bezstarostne uštebotaných prázdninujúcich detí. Naše rozprávanie sa sústredilo na vysvetlenie funkcií a významu stromov. Možno sme tým siahodlhým vymenúvaním všakovakých stromových funkcií niektorých aj trochu zaskočili, no boli sme milo prekvapení, že deti rozprávanie zaujalo a zjavne ich vôbec nenudilo. Naopak, zapájali sa do odpovedí na položené otázky a do spoločných úvah, ktoré boli spontánne nastolené. Osvojili si mnohé cudzie pojmy, s ktorými sme ich zoznámili, takže všetkým bolo po skončení našej prednášky jasné, čo je fotosyntéza, erózia, mikroklíma, kto je arborista a podobne. Okrem toho sa malí zvedavci dozvedeli niečo zo stromových rekordov, vedia, kde rastú najvyššie stromy, koľko rokov majú najstaršie stromy na planéte a koľko najvyššie dreviny merajú. Samozrejme, že sme pri tejto príležitosti neopomenuli ani rozprávanie o senickej moruši, o jej účasti vo finále celoslovenskej ankety Strom roka 2014 a potrebe podporiť tento vzácny strom svojim hlasom.

Napriek prázdninám sme sa na záver rozhodli dať deťom vyplniť vedomostný test. Malí súťažechtivci neofrfľali ani túto činnosť. So zápalom sa pustili do riešenia pridelených úloh, medzi ktorými bola pre nich jednoznačne najťažšia disciplína Určovanie stromov podľa listov. Zo štyroch vytvorených družstiev v teste najlepšie obstála skupina Plavcov, na ostatných troch miestach sa umiestnili "stonožkári" z prímestského tábora.

Deťom patrí poďakovanie za ich pozornosť a záujem, vedúcim zasa za nápad sprostredkovať mládeži informácie o stromoch a ich ochrane.

Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok v článku.

Realizované s finančnou podporou Mesta Senica v rámci programu Strominkovia.

 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene