Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Popletení novinári - popletené aleje

03.04.2013 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Zdá sa, že sme novinárom spôsobili našimi aktivitmi a čerešňovými alejami tak trochu zmätok v informáciách, ktorými oboznamujú verejnosť o činnostiach nášho združenia.

A tak sa na viacerých portáloch môžete dočítať, že KOZEL obnoví starú zanedbanú aleju, ktorá sa volá Pánska cesta a vedie zo Senice do Hlbokého a zasadí tam viac ako sto čerešní... Zle, zle, zle! Prečo? Novinári nepostrehli, že KOZEL sa začal zaoberať už druhou čerešňovou alejou a z našich dvoch činností robia jednu a ako sa povie, pletú piate cez deviate. A ako to teda vlastne je?

Prvá čerešňová aleja, ktorou sme sa začali zaoberať v roku 2012 sa nachádza za IBV Juh v Senici, za Alchemom. Má asi 1500 m a tiahne sa ku Kratnovskému potoku smerom k Hlbokému. V tejto aleji sme v minulom roku zorganizovali 8 brigád plus jednu tohtoročnú, ktorá sa uskutočnila v prvú jarnú sobotu - 23.3.2013. Naša brigádnická činnosť v tejto aleji pozostávala z čistenia priestoru od odpadu, navážok, bujnej vegetácie, rozrastenej do cestičky v aleji, zabezpečili sme ošetrenie niektorých stromov v aleji, zrealizovali terénne úpravy, osadili infopanely, lavičky, smetné koše i vtáčie búdky, dosadili sme zopár mladých čerešní. Svojou snahou sme dosiahli to, že sme zo zabudnutého a zanedbaného priestoru vytvorili miesto vhodné pre vychádzky, šport, odpočinok. V aktivitách na obnove a údržbe tejto aleje nekončíme, pokračujeme v nich i v ďalšom období.

Druhá čerešňová aleja sa nachádza na opačnom konci Senice - v Čáčove na Pánskej ceste. Tento priestor má úplne iný charakter ako prvá spomenutá čerešňová aleja za IBV Juh. Je to riadne udržiavaná komunikácia, nie však pre verejnú dopravu. Slúži ako obslužná družstevná cesta, ktorú tradične lemovali ovocné stromy. V povedomí ľudí zostávajú najmä čerešne. Vplyvom času začali staré stromy z Pánskej cesty postupne miznúť, a je to len otázka niekoľkých rokov, kedy dožijú aj posledné, najvytrvalejšie stromy. Preto sa naše združenie rozhodlo, že vráti tejto ceste charakter, ktorý mala po dlhé desaťročia a znovu sem povysádza čerešne. Tým zostávajúcim, najvytrvalejším, zabezpečí v rámci možností, odborné ošetrenie. Sú predsa svedkami histórie a želáme si, aby tu zostali čo najdlhšie. Výsadba viac ako stovky čerešní je naplánovaná na 6. apríl 2013.

A prečo toľko času venujeme obnove týchto alejí? Najmä preto, že sú tradíciou pre náš región, z ktorého sa rýchlo vytrácajú. Sú jedinečným krajinotvorným prvkom, ktorý plní mnohé ekologické funkcie. A v neposlednom rade sú, jednoducho, krásne.

Mrzí nás, že nedôslednosť novinárov spôsobila chaos v informáciách. Na chyby sme upozornili. V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie ohľadom činností a plánov nášho združenia, radi Vám ich poskytneme. Kontaktujte sa s nami prostredníctvom oz.kozel@gmail.com.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene