Klub         ochrancov zelene


Websupport

Hudba a poézia


Štefan Sandtner - Strom


[ Naspäť na zoznam článkov ]


 

Korene, kmeň a koruna,
konár, list, kvet, plod, semená...
Prečo sa človek okúňa,
keď naňho čaká premena.

Korene z hĺbok žijú z pôd,
z hlbín sa žije do výšok
k prameňom spásonosných vôd,
skadiaľ je k slnku iba skok.

Čo by bol strom, čo bez kmeňa
(kosodrevina, azda krík),
čo nesie ťarchu bremena,
zelenú klenbu. Výkričník.
 
Koruna vzdušná kolíska,
v nej plno spievajúcich hniezd,
búrlivých vetrov bojiská,
hromozvod rozjasaných hviezd.

Konáre – kostra koruny –
a vetvy, krehké halúzky,
keď sa to všetko rozzuní,
celý svet je až priúzky.

A tisíc listov zelených
a na nich tisíc posolstiev
roznáša vietor v jeseni
farebných dažďov tichý spev.
 
Strom – zakvitnutá mladucha,
tajomstvo, nedotknutý kvet,
čo v túžbach čaká na Ducha,
pripravené s ním spoluznieť.

Zarodiť chutné ovocie.
Ja som kmeň, vy ste ratolesť,
na ktorej strapec klokoce,
tak ako káže blahozvesť.

Tak je tu strom a na ňom plod
a v ňom, v ňom živé semená,
žijúce iba pre život,
záruka nášho vzkriesenia.

 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene