Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel v médiách


Osvetou k odbornému ošetrovaniu stromov

21.05.2014
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Pri príležitosti Dňa Zeme sme mali na konferencii svoj príspevok na tému Človek a strom, ktorého hlavnou témou bolo ošetrovanie stromov a vplyv nesprávneho ošetrovania na dreviny. Stromolezec Jakub Kováč prezentoval práce arboristu na lipe pred Okresným súdom v Senici.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene