Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Redukcia senickej moruše

01.10.2020 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Naša obľúbená moruša, ktorá rastie v Senici na Robotníckej ulici sa natoľko rozkošatila, že sme sa začali obávať, či jej ramená bezpečne unesú váhu nových prírastkov. Tento náš postreh sme dali do pozornosti aj Mestskému úradu v Senici. Úradnícky proces sa nám však zdal byť zdĺhavý, preto sme oslovili arboristov Jakuba Kováča a Michala Kuzmu, aby dôležitý strom nášho mesta skontrolovali a ošetrili.

Arboristi potvrdili vysokú vitalitu stromu. To je na jednej strane veľmi dobré, no z praxe vieme, že vitalita u stromov nemusí ísť vždy ruka v ruke so stabilitou. Nové objemné prírastky majú vysokú hmotnosť a môžu byť pre drevinu veľkou záťažou. Najmä, ak už v minulosti mala primárnu korunu zmenenú rezom, ktorý pre vývoj stromu nie je hodnotený ako optimálny. A to je aj prípad našej moruše.

1. októbra 2020 sa z tohto dôvodu pristúpilo k výraznej a náročnej obvodovej redukcii. Práce v korune stromu dvom arboristom trvali šesť hodín. Robota to bola naozaj precízna a náročná, no výsledok stojí za to. Koruna stromu zostala po ich zásahu zmenená, no stále veľmi pekná. A hlavne podstatne odľahčená. Odborníci pri práci skontrolovali aj bezpečnostné väzby nainštalované v korune stromu. Samozrejme, že popri redukcii bola upravená aj podjazdná a podchodná výška, ako aj odstup od priľahlej budovy. Moruška mala totiž chuť, cez okná a balkóny nakúkať ľuďom až do bytov. Rastie na veľmi frekventovanom mieste, čo zvyšuje nároky na jej prevádzkovú bezpečnosť. Aj arboristi potvrdili nutnosť intenzívnych kontrol a pravidelných zásahov, aby mohla byť čo najdlhšie zachovávaná ako živá pamiatka na starú Senicu.

Moruška bola zasadená pred 150 - 200 rokmi. Bolo to ešte v časoch Rakúsko - Uhorska. Svoje korene zapustila v pokojnej záhrade a začala si žiť svoj stromový život, počas ktorého sa udiali mnohé zmeny. Prežila prevratné obdobie 19. storočia, kedy sa formovali naše národotvorné dejiny, zastihla ju prvá svetová vojna, založenie Československa, prežila druhú svetovú vojnu, obdobie socializmu a búrlivé premeny Senice. Prežila zmenu po osemdesiatomdeviatom roku a je tu s nami až dodnes. Píše sa rok 2020, a prostredie, v ktorom ju kedysi zasadili do zeme, je dnes už celkom iné, zmenené. Po pokojnej záhrade niet ani chýru, ani slychu. Staručká moruša sa pozerá na celkom iný svet, svet s cestou a rušnou premávkou, inžinierskymi sieťami, budovami, ktoré sú všade naokolo a pod jej korunou zostalo len minimum trávnatej plochy... To miesto sa zmenilo na nepoznanie. Jediné, čo na ňom stále zostáva pôvodné, je stará, ale krásna moruša biela, ktorá sa v roku 2014 preslávila po celom Slovensku, ako víťazný strom ankety Strom roka.

Fotogaléria sa otvorí po kliknutí na obrázok v článku


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene