Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Výchovný rez pre Senicu

23.06.2015 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Nová výsadba na senickom námestí bola zrealizovaná pred štyrmi rokmi. Stromčeky odvtedy povyrástli, no doposiaľ nebol u nich v rámci povýsadbovej starostlivosti vykonaný výchovný rez.

Na základe rozhovorov, iniciovaných zamestnancami mesta, ktorým prislúcha zeleň do kompetencie, podujali sme sa výchovný rez na 23 ginkách a 20 sakurách vykonať v rámci združenia, dobrovoľnícky. Samozrejme, že  s tými najpovolanejšími, so skúsenými profesionálnymi arboristami - Michalom Kuzmom z Pliešoviec a Jakubom Kováčom zo Stupavy. Tí túto prácu pre naše združenie a pre naše stromy vykonali sponzorsky, bez nároku na odmenu, navyše s porozumením a láskou k stromu.

Výchovný rez je jeden z najdôležitejších zákrokov v živote stromu, napriek tomu býva častokrát opomenutý. Je dôležité, aby sa vykonával odborne, pretože v tejto chvíli ovplyvňujeme budúcu architektúru koruny, jej stabilitu, zdravotný stav a iné vlastnosti dreviny a zároveň prispôsobujeme funkčné požiadavky stanoviska na strom v meste, napr. riešenie podchodnej a podjazdnej výšky.

Mnohé prípady, keď je výchovný rez zanedbaný alebo je vykonaný nesprávne, smerujú neskôr k predčasným výrubom alebo havarijným situáciám (tlakové vetvenia, neskoršie odstraňovanie kostrových konárov a následné negatívne reakcie na zásah, vedúce k oslabovaniu vitality stromu a p.).

Pri zákrokoch na ginkách, (rastúcich popri ceste od svetelnej križovatky k Lidlu), šlo najmä o to, aby sa u stromov postupne začal vytvárať jazdný profil, pretože sú vysadené hneď pri okraji najfrekventovanejšej cesty v Senici, kde sa musí rátať s tým, že konáre stromov budú zasahovať nad vozovku. Žiaľ, už teraz je jasné, že kvôli tomuto umiestneniu sa ich rast bude musieť pravidelne obmedzovať rezom.

Pri sakurách (oproti obchodnému domu Cieľ) nám problém s podjazdnou výškou odpadol, pretože tie do vozovky nezasahujú. Arboristi sa však jednoznačne zhodli na tom, že kvalita tohto výsadbového materiálu veľmi dobrá nebola, veľa zákrokov na stromčekoch malo byť urobených už oveľa skôr, ešte v škôlke, čo teraz prácu na výchovnom reze značne komplikuje. Prehustené korunky s mnohými tlakovými vetveniami, ranami, početné, natlačené, križujúce sa a navzájom odierajúce sa konáre museli byť nutne poodstraňované. Riešené boli aj rastové vrcholy, vymedzené terminály, upravené kodominantné vetvenia tak, aby bola perspektíva pre rozvoj stromčeka v budúcnosti čo najlepšia. Ani jeden konárik zo štyridsiatichtroch stromov nebol odrezaný bezdôvodne, všetko má svoju logiku, pravidlá a zásady, rovnako ako tie ponechané, majú svoju stratégiu do budúcnosti.

Vďaka vzájomným konzultáciám, vďaka získaným poznatkom od arboristov, bol pre mňa dnešný deň tým najlepším praktickým kurzom pre výchovný rez. Chlapcom som okrem vykonanej práce veľmi vďačná i za tento „vedľajší“ efekt, ktorý so sebou priniesla ich ústretovosť a ochota venovať svoj čas a prácu stromom v Senici.

Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok v článku.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene